Maska të dyfishta: A duhet t’i përdorim ato?

Ka shumë zgjedhje për llojin e mbulimit të fytyrës për parandalimin e virusit tek ne,  dhe në disa vende këshillat po ndryshojnë ndërsa mësojmë më shumë se si përhapet virusi.

Në vende të caktuara kërkohet një lloj specifik i maskës në vendet publike.

Shumë vende të jashtme ne të gjithë botën kanë vendosur ta praktikojnë maskimin me dy maska njëra pas tjetrës, pasi disa autoritete thonë që kjo është mënyra më e mirë për të parandalur spërkalat e virusit të futen në kontakt me organizmin tonë.

 

 

 

 

Etiketim

Covid-19