Që nga fillimi i pandemisë numri i të vdekurëve është tejkaluar nga 100,000

Që nga fillimi i pandemisë janë shënuar rreth 104,000  rastë të vdekjës, sipas satistikave kombëtare të Mbretëria e Bashkuar.

Që nga 15 janari, bazohen në certifikatat e vdekjes. Shifrat ditore të qeverisë, të cilat mbështeten në teste pozitive, janë pak më të ulëta.

Kjo ndjek një rritje të rasteve qënga muaji i kaluar, duke e lënë Mbretërinë e Bashkuar me një nga nivelet më të larta të vdekjeve nga koronavirusi globalisht.

Por SH.B.A., e cila kishte një valë të parë më të butë sesa të rastëve të vdekjeve, ka pasur një numër të qëndrueshëm të vdekjeve nga koronavirusët gjatë gjithë verës dhe vjeshtës.

Dhe disa vende që kanë humbur tërësisht valën e parë të tilla si Polonia dhe Gjermania  kanë pasur rritje të konsiderueshme të vdekjeve në muajt e fundit.

Etiketim

lajmi