Shqipëria regjistron për herë të parë rritje natyrore negative

Sipas të dhënave paraprake nga Drjetoria e Gjendjes Civile, vdekjet totale kanë qenë në vend 28,026.

Për të njejtën periudhë , sipas certefikatave të lindjes në Shqipëri, rreth 7.600 lindje janë regjistruar në vend, me një tkurrje shumë të lehtë prej 0.29%. Për herë të parë në historinë e vendit tonë, vdekjet kanë tejkaluar lehtësisht nga 400 persona.

Ky është niveli më i ulët i rritjes natyrore të popullsisë, të paktën që nga viti 1948, disa vjet pas përfundimit të Lufts së Dytë Botërore, sipas të dhënave të INSTANT. Por të dhënat e më hërshme, jo të gropuara tregojnë se Shqipëria ka rritjen natyrore në nivel më të ulët që nga viti 1923, ndërsa shtimi I popullsisë  gjatë viteve 1923-1945 ka qenë mësatarisht mbi 180.000 njerëz në vit.

 

Që nga viti 1990 popullsia natyore ka filluar në rënie të dukshëm.

Etiketim

lajmi