KUSHTET E PËRDORIMIT

Mirë se vini në faqen e internetit www.lajme24.com. Kjo faqe ju mundëson të përdorni shërbimet dhe përmbajtjen e portalit të tij, i cili i nënshtrohet Termave të Përdorimit të deklaruar më poshtë. Kushtet e përdorimit aplikohen në të gjitha produktet dhe shërbimet e lajme24. Duke përdorur çdo pjesë të portalit, konsiderohet se përdoruesit janë të njohur me këto kushte, si dhe që ata pranojnë përdorimin e përmbajtjes në këtë portal ekskluzivisht për përdorim personal dhe përgjegjësi vetjake.